Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
 
» การรับสมัครงาน
     
 
 
 
ประกาศ
 
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
 
ที่ 1/2557-2558
 
 
เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้
 
     
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 
- เจ้าหน้าที่ธุรกิจการตลาด   จำนวน  1  อัตรา
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 
1.  เพศ ชาย/หญิง
 
 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 
 
3. วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS OFFICE/INTERNET)
 
 
5. มีประสบการณ์ทำงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 
6. เจ้าหน้าที่ธุรกิจการตลาดมีพาหนะจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
 
3. สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
 
 
4. เพศชาย หากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วต้องแสดงสำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 
 
 
 
 
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 3 ห้างท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเกษตร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0-2941-3078-9 ต่อ 15 หรือ 089-783-1918  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
     
 
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 9