Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
 
» ราคาสินค้า
     
 
หมวดและราคาสินค้าทั่วไป
สำหรับเดือน เมษายน 2560
ที่
หมวดสินค้า
ขนาดบรรจุ  
ราคา/หน่วย
ราคา/ลัง
จำนวน
หน่วยนับ
 
หมวดที่ 1 กาแฟกระป๋อง
       
1
ตราเบอร์ดี้ (สีแดง)
(1 ถาด บรรจุ 30 กระป๋อง)

30

 กระป๋อง 
11.00
  330.00 
2
ตราเบอร์ดี้ (สีเขียว)
(1 ถาด บรรจุ 30 กระป๋อง)
 
 
  30

กระป๋อง
11.00
  330.00
  หมวดที่ 2 เครื่องดื่ม        
3
ตรากระทิงแดง - 150 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 50 ขวด)
50
 ขวด 
9.00
  450.00
4
ตรา M 150 - 150 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 50 ขวด)
 50
ขวด
9.98
  449.00
5
ตรา M สปอร์ต (สีเหลือง) 250 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 24 ขวด)
24
ขวด
8.33
  200.00
6
ตรา M สปอร์ต (สีขาว) 250 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 24 ขวด)
24
ขวด
8.33
  200.00
7
ตรา ลิโพวิตันดี - 100 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 50 ขวด)
 50
ขวด
   10.20    510.00
8
ตราคาราบาวแดง - 150 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 50 ขวด)
 50
ขวด 
    8.50
  425.00 
  หมวดที่ 3 เครื่องปรุงรส        
9
ตราภูเขาทอง (ซอสปรุงรส 15 %) 600 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
ขวด
 30.00 
   360.00
10
ตราแม่ครัว (ซอสหอยนางรม) 150 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 24 ขวด)
 24
ขวด 
   18.13
  435.00 
11
ตราแม่ครัว (ซอสหอยนางรม) 300 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
ขวด 
 28.92 
   340.00
12
ตราแม่ครัว (ซอสหอยนางรม) 600 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)  
 12
ขวด 
   39.58
  475.00 
  หมวดที่ 4 นมข้นหวาน        
13
ตรามะลิ 385 กรัม
(1 ลัง บรรจุ 48 กระป๋อง)
 48
กระป๋อง 
 22.50 
 1,080.00
  หมวดที่ 5 นม UHT        
14
ตราไทย -เดนมาร์ค 200 ซีซี. รสจืด
(1 ลัง บรรจุ 36 กล่อง)  
 36
กล่อง 
8.75
   315.00
15
ตราไทย -เดนมาร์ค 200 ซีซี. รสหวาน
(1 ลัง บรรจุ 36 กล่อง)
36
กล่อง
9.03
   325.00
16
ตราไทย -เดนมาร์ค 200 ซีซี. รสช็อคโกแล็ต
(1 ลัง บรรจุ 36 กล่อง)
36
กล่อง
9.03
   325.00
17
ตราไทย -เดนมาร์ค 250 ซีซี. รสจืด
(1 ลัง บรรจุ 12 กล่อง)
12
กล่อง 
10.42
   125.00
18
ตราไทย -เดนมาร์ค 250 ซีซี. รสหวาน
(1 ลัง บรรจุ 12 กล่อง)
12
กล่อง
10.83
   130.00
19
ตราไทย -เดนมาร์ค 250 ซีซี. รสช็อคโกแล็ต
(1 ลัง บรรจุ 12กล่อง)
 
12
กล่อง
10.83
   130.00
  หมวดที่ 6  น้ำดื่ม        
20
ตราสยาม 1,500 ซีซี.
(1 แพค บรรจุ 6 ขวด)
 6
 ขวด
 8.33
     50.00
21
ตราสยาม 599 ซีซี.
(1 แพค บรรจุ 12 ขวด)
 12
 ขวด 
  4.17 
     50.00
22
ตราสยาม 6 ลิตร (1 ลัง บรรจุ 4 ขวด)
 4
ขวด
 29.00
  116.00 
23
ตราสยาม น้ำถ้วย
(1 ลัง 6 แพค บรรจุ 72 ถ้วย)
 6
แพค 
 20.04
   120.00
  หมวดที่ 7 น้ำตาล        
24
ตราชุพพีเรียร์ - น้ำตาลก้อน 1 กก.
(1 ลัง บรรจุ 12 กล่อง )
 12
กล่อง 
   34.75
  417.00 
25
ตราชุพพีเรียร์ - น้ำตาลก้อน 0.5 กก.
(1 ลัง บรรจุ 24 กล่อง )
 24
กล่อง 
   18.54
   445.00
  หมวดที่ 8  น้ำปลา        
26
ตราทิพรส 300 ซีซี. (1 ลัง บรรจุ 24 ขวด)
 24
 ขวด
   16.00
  384.00
27
ตราทิพรส 700 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
 ขวด
   28.00
  336.00 
28
ตราปลาหมึก 700 ซีซี.
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
ขวด 
   26.67    320.00
  หมวดที่ 9 น้ำมันพืช        
29
ตรา องุ่น(ถั่วเหลือง) 1 ลิตร
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด) 
  12
ขวด 
   44.17
  530.00 
30 ตรา องุ่น(ถั่วเหลือง) 1.9 ลิตร
(1 ลัง บรรจุ 6 ขวด)
 6
 ขวด 
  100.33    602.00
  หมวดที่ 10  น้ำหวาน        
31
ตราเฮลบูล บอย 710 ซีซี. สีแดง
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด) 
 12
  ขวด 
35.00
   420.00
32
ตราเฮลบูล บอย 710 ซีซี. สีเขียว
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
ขวด
35.00
   420.00
33
ตราเฮลบูล บอย 710 ซีซี. กลิ่นมะลิ
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
 ขวด
35.00
   420.00
34
ตราเฮลบูล บอย 710 ซีซี. กลิ่นสับปะรด
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
 ขวด
35.00
   420.00
35
ตราเฮลบูล บอย 710 ซีซี. กลิ่นองุ่น
(1 ลัง บรรจุ 12 ขวด)
 12
 ขวด
35.00
  420.00
 
     
  ***สิทธิพิเศษสำหรับสหกรณ์สมาชิก***
1. ได้รับเครดิตชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. ได้รับยกเว้นค่าขนส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. สั่งซื้อสินค้าครบ 60,000 บาท ขึ้น (ฟรีค่าขนส่ง)
 
     
  หมายเหตุ  
  1. สินค้าทุกรายการขายเป็นราคาเงินสดรวมภาษีแล้ว (ไม่รวมค่าขนส่ง)
2. สินค้าทุกรายการขายแล้วไม่รับคืน
3. สินค้าชำรุดแจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับสินค้า
4. สั่งซื้อสินค้าครบ 30,00 บาท มีบริการจัดส่ง ดังนี้
       4.1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าบริการเที่ยวละ 300 บาท
       4.2 ต่างจังหวัด กิโลเมตรละ 2 บาท
5. สั่งซื้อสินค้าครบ ตั้งแต่ 60,000 บาท ฟรีค่าขนส่งทั้งในเขตกรุงเทพ
    และปริมณฑล
6. สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าขายส่ง ไม่แบ่งขาย
 
     
 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก ในการชำระค่าสินค้าต้องปฏิบัติดังนี้
โอนค่าสินค้าตามรายชื่อธนาคารที่สะดวก ผู้สั่งซื้อต้องแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน
 
     
  วิธีชำระเงินค่าสินค้า   
 
» ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020-1-06760-9

» ธนาคารทหารไทย สาขา ม.เกษตร เลขที่บัญชี 069-2-36437-5

» ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตร เลขที่บัญชี 374-1-16765-0
 
     
   
     
 
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 17