Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เปิดที่ทำการใหม่ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด
 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต กรรมการและเหรัญญิก นำคณะเจ้าหน้าที่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี และเปิดที่ทำการ ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด แห่งใหม่ที่ ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยปัจจุบัน  พลโท มรุต เลาหะคามิน ดำรงตำแหน่ง. ประธานกรรมการ และ น.อ(พิเศษ)หญิง วารุณี มงคลฤดี รองประธานกรรมการ   
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 19