Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
และสหกรณ์การเกษตรสายบุรี  จำกัด  จังหวัดปัตตานี 
 
     
 
 
     
 
 
     
  นายสมชาย ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด นำคณะมาโดย นายสุเมธ แก้วศรีสุข ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด นายแวดาโอะ กูโปะ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด นายดำริ สะหมีซา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เขตปะนะเระ  จังหวัดปัตตานี และสมาชิกสหกรณ์จำนวน  45 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ประเทศไทย จำกัด โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ และน้ำตาลทรายสหกรณ์ ร่วมกัน  
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 23