Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
 
     
  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ไปสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนประมาณการธุรกิจ ปี 2557-2558  ระหว่างวันที่ 30,31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าท์ โฮเต็ล จังหวัดระนอง   
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 24