Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิก
 
     
 

 
     
  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานร้านสหกรณ์ กับคณะผู้บริหารสหกรณ์ของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องประชุม   ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 28