Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558
 
     
 

 
     
  นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  มอบของขวัญและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี 2558  ให้แก่ นายบำรุง  ศรีทองไสว  ประธานชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด                 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 31