Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     เยี่ยมเยือนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด
 
     
 

 
     
   
     
  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปเยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด เพื่อติดตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเจรจาธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2557  ณ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด  จังหวัดบุรีรัมย์               
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 32