Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     มอบกระเช้าปีใหม่ 2558
 
     
 

 
     
   
     
   
     
  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  2558 ให้แก่  นายโอภาส กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ , ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายก๊ก ดอนสำราญ ประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด             
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 33