Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     เยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์  และ จ.เลย

 
     
 

 
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
     
  นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการ/เลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด  , สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์  และสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2558  และได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่ผู้บริหารของสหกรณ์             
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 34