Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน กับ องค์การสหกรณ์แห่งชาติ  ประเทศมาเลเซีย 
 
     
 

 
     
   
     
   
     
  โดยร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU  และจัดแสดงสินค้า   ณ รัฐเซลังงอ  เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่วงทางการค้าสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศมาเลเซียและสมาชิกองค์การ ICA  และร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานดังกล่าว             
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 35