Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     การจัดแสดงสินค้า  “ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”
 
     
 

 
     
   
     
       นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศูนย์กระจายสินค้า และร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  ภายในงานมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ได้นำสินค้าสหกรณ์คุณภาพดี  ราคาประหยัดมาจำหน่ายให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด   
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 38