Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 
 
     
 

 
     
   
     
  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558  เพื่อจัดทำแผนงานและประมาณการธุรกิจประจำปี 2558-2559  ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2558     
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 39