Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท.เยี่ยมเยือนสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน 
 
     
 

 
     
   
     
  นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด   ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนร่วมกับ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558   จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรกุดดู่  จำกัด  โดยมีนายหนู   ซุยทอง   ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้การต้อนรับ   และสหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง  จำกัด  โดยมี นายชัยพนม  กำไรทำ  ประธานกรรมการ  และนายสมิง  ประเสริฐไทย  ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับและเจรจาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน  
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 40