0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ขอน้อมถวายพระพร

โดย admin 2
 วันที่ 26 ธ.ค. 2565 09:41 น.
 2712
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพพุทธเจ้าคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด