Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
 
     
 

 
     
  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด   โดยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 สหกรณ์   ได้ร่วมหารือแนวทางการทำธุรกิจผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)  ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด                 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 30