Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
     เยี่ยมเยือนสหกรณ์สวนป่าอำเภอโขเจียม จำกัด 
 
     
 

 
     
   
     
  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  นำคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2557 ณ สหกรณ์สวนป่าอำเภอโขงเจียม จำกัด  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายชิษณุพงศ์  เกรียงเกียรติคุณ   กรรมการ/เลขานุการ  สหกรณ์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์            
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 36