0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำกัด
5 มี.ค. 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ ได้เ...
อ่านต่อ
เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำกัด
5 มี.ค. 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ ได้เ...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
5 มี.ค. 2567
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนด เปิดรับสม...
อ่านต่อ

ผู้บริหาร ชรสท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม
ประธานกรรมการ

ข่าวประกาศ