0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

โดย admin 2
 วันที่ 5 มี.ค. 2567 15:34 น.
 1141
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนด เปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 (ในเวลาทำการ จ-ศ เวลา 08.30 - 17.00 น.) ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด รายละเอียดตามประกาศ ชรสท.